Werkwijze en kosten levensverhalen

In de kwetsbare periode voor de uitvaart van jullie dierbare zoeken jullie de juiste woorden voor de plechtigheid. Jullie willen een levensverhaal dat past bij de overleden dierbare maar ook bij jullie zelf. Ik kan jullie helpen door te luisteren en de juiste vragen te stellen.

Levensverhaal voor bij het afscheid met spreekster

Na een eerste contact maken we een afspraak voor een gesprek. Jullie bepalen zelf wie bij dit gesprek aanwezig zijn. Samen praten we over jullie overleden dierbare. Vaak komen er spontaan al veel onderwerpen naar voren. Lukt dit niet, dan help ik door het stellen van vragen. Dit gesprek duurt ongeveer twee uur.

Daarna werk ik het uit tot een mooi lopend verhaal. We maken meteen een afspraak voor een vervolggesprek. Ik lees het levensverhaal voor, zodat we zeker weten dat de feiten kloppen.

Voorbereiding in goed overleg

We kunnen alles bespreken. In de gesprekken kunnen we ook het gebruik van gedichten en muziek meenemen. Ten allen tijde kunnen jullie nog beslissen of ik het voordraag of iemand van de familie of vrienden.*
We proberen zo met elkaar een mooi en eerlijk beeld van het geleefde leven weer te geven. De gevoelens van de achterblijvers worden niet vergeten.

Terugblik

Een aantal weken na de uitvaart kom ik nog een keer langs. Dan neem ik het levensverhaal mooi vormgegeven op papier mee, natuurlijk ontvangen jullie ook een digitale versie.

Kosten vanaf € 395,= incl. btw
Excl. reiskosten € 0,20 per kilometer

* In dat geval vindt er in overleg een prijsaanpassing plaats.

Levensverhaal voor een uitvaart

Je wilt zelf graag spreken tijdens de uitvaart van een dierbare, maar weet niet hoe je de woorden op papier krijgt. Door met jou en je familie in gesprek te gaan maak ik het basislevensverhaal. Dit ontvang je digitaal en kan naar eigen inzicht gebruikt worden.

Na een eerste contact door jullie of een uitvaartverzorger maken we een afspraak voor een gesprek. Jullie bepalen wie bij dit gesprek aanwezig zijn.
Samen praten we over jullie overleden geliefde. Vaak komen er spontaan al veel onderwerpen naar voren. Lukt dit niet, dan help ik door het stellen van vragen. Dit gesprek duurt ongeveer twee uur.

Daarna werk ik het uit tot een mooi lopend verhaal. We maken meteen een afspraak voor een vervolggesprek, waarin we het verhaal met elkaar doorspreken. We proberen zo samen een mooi en eerlijk beeld van het geleefde leven weer te geven. De tekst wordt digitaal aangeleverd en kan naar eigen inzicht gebruikt of aanpast worden.

Kosten vanaf  € 275,=
Excl. reiskosten € 0,20 per kilometer

Levensverhaal bij leven

Steeds meer mensen denken tijdens hun leven al na over hun uitvaart:
Wil ik wel een plechtigheid?
Ik wil eigenlijk zelf de basis van mijn verhaal aanleveren. Ik wil mijn kinderen graag ontlasten.

Dan kunt je ook denken aan een levensloopverhaal voor de kinderen/familie of een verhaal voor op of bij de rouwbrief.

De werkwijze is zoals bij het Levensverhaal voor een uitvaart.

Kosten vanaf € 275,=
Excl. reiskosten € 0,20 per kilometer

Levensverhaal bij dementie

Na een telefonisch voorgesprek ontvangt de familie een vragenlijst met een aantal basisvragen. Met de antwoorden en een tiental foto’s kom ik twee keer op bezoek voor een gesprek van circa 1 uur. De tijd en frequentie bespreken we van te voren.

Met de verkregen verhalen en foto’s maak ik een boekwerkje in een multomap. Dit is gemakkelijk door te bladeren en aan te vullen. Verzorgers en bezoekers hebben hiermee een document om in gesprek te kunnen gaan.

Kosten vanaf € 275,=
Excl. reiskosten € 0,20 per kilometer

Meer informatie: mail@alida.nu of bel 06-10665128